رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
221758Bu Ali Sina University Hamedan1841563714501203
282006Razi University Kermanshah1606789917851204
201555University of Isfahan1325407115491211
211626Payam Noor University553395429791213
261963Shahid Bahonar University of Kerman4720635020761241
271990Semnan University1746647424671302
141373Shiraz University of Medical Sciences920234614131367
452493Yasuj University41231028723911401
322204University of Mazandaran Babolsar14329690720191432
332246Islamic Azad University South Tehran3148709631241485
نمایش 21 تا 30 مورد از کل 100 مورد.