رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
673079Islamic Azad University Kermanshah2154953749992248
883594Islamic Azad University Marvdasht32231042555392805
121337Islamic Azad University Mashhad343876836381766
472509Islamic Azad University Najafabad2603783325411922
913602Islamic Azad University Qazvin4555987295931741
743294Islamic Azad University Saveh89991075346212270
853563Islamic Azad University Shahrekord55941264434542573
763391Islamic Azad University Shahreza73341184938692327
873594Islamic Azad University Shahrood83661250045782418
833527Islamic Azad University Shiraz29551126441432757
نمایش 31 تا 40 مورد از کل 100 مورد.