رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
271990Semnan University1746647424671302
462505Kermanshah University of Medical Sciences1469647422292283
241826University of Kashan2459652015271146
442486Hamedan University of Medical Sciences1008663323092241
302175Urmia University4624685221301517
953660International Institute of Earthquake Engineering and Seismology6273685228453911
362331Kerman University of Medical Sciences1361687622441860
422441Imam Khomeini International University Qazvin3686689426301922
322204University of Mazandaran Babolsar14329690720191432
332246Islamic Azad University South Tehran3148709631241485
نمایش 31 تا 40 مورد از کل 100 مورد.