رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
261963Shahid Bahonar University of Kerman4720635020761241
302175Urmia University4624685221301517
342265University of Zanjan3635595421651845
402394Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences1018749721691922
733211Islamic Azad University Isfahan Khorasgan Branch2164784921753265
382351Sahand University of Technology Tabriz6110824121771511
412435Mazandaran University of Medical Sciences Sari1431770822121913
462505Kermanshah University of Medical Sciences1469647422292283
362331Kerman University of Medical Sciences1361687622441860
482514Shahrood University of Technology3214894822781741
نمایش 31 تا 40 مورد از کل 100 مورد.