رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
382351Sahand University of Technology Tabriz6110824121771511
302175Urmia University4624685221301517
312202Yazd University3107774016381525
602751Shiraz University of Technology79361109729821535
532613Petroleum University of Technology Abadan6985881339401614
372344Shahid Chamran University of Ahvaz1434827519211684
392380Kharazmi University (Tarbiat Moallem University Tehran)1069886818371684
482514Shahrood University of Technology3214894822781741
913602Islamic Azad University Qazvin4555987295931741
251959Iran University of Medical Sciences268499617571750
نمایش 31 تا 40 مورد از کل 100 مورد.