رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
101197Shiraz University203932771517768
673079Islamic Azad University Kermanshah2154953749992248
733211Islamic Azad University Isfahan Khorasgan Branch2164784921753265
753323Babol University of Medical Sciences2281908432113066
773406Ilam University of Medical Sciences23041027434692894
813509Zahedan University of Medical Sciences23561111429022982
231814University of Guilan2421568119021200
241826University of Kashan2459652015271146
492517University of Kurdistan Sanandaj2519815317032028
432456Shahed University2575760923631884
نمایش 41 تا 50 مورد از کل 100 مورد.