رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
512580Arak University4390748624312087
402394Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences1018749721691922
693114Bushehr University of Medical Sciences1208754327283114
562658Islamic Azad University Tehran Central Branch716760324952382
432456Shahed University2575760923631884
412435Mazandaran University of Medical Sciences Sari1431770822121913
312202Yazd University3107774016381525
652982Urmia University of Medical Sciences1194779429512805
472509Islamic Azad University Najafabad2603783325411922
733211Islamic Azad University Isfahan Khorasgan Branch2164784921753265
نمایش 41 تا 50 مورد از کل 100 مورد.