رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
733211Islamic Azad University Isfahan Khorasgan Branch2164784921753265
472509Islamic Azad University Najafabad2603783325411922
652982Urmia University of Medical Sciences1194779429512805
312202Yazd University3107774016381525
412435Mazandaran University of Medical Sciences Sari1431770822121913
432456Shahed University2575760923631884
562658Islamic Azad University Tehran Central Branch716760324952382
693114Bushehr University of Medical Sciences1208754327283114
402394Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences1018749721691922
512580Arak University4390748624312087
نمایش 51 تا 60 مورد از کل 100 مورد.