رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
562658Islamic Azad University Tehran Central Branch716760324952382
271990Semnan University1746647424671302
592687University of Mohaghegh Ardabili2627905024582037
522592Institute for Advanced Studies in Basic Sciences7662830924431884
512580Arak University4390748624312087
452493Yasuj University41231028723911401
432456Shahed University2575760923631884
352307Alzahra University (Azzahra University)1379549923302079
442486Hamedan University of Medical Sciences1008663323092241
3582Sharif University of Technology Tehran7167302291469
نمایش 51 تا 60 مورد از کل 100 مورد.