رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
512580Arak University4390748624312087
522592Institute for Advanced Studies in Basic Sciences7662830924431884
532613Petroleum University of Technology Abadan6985881339401614
542628Shahrekord University2015890829301913
552647Shahid Rajaee Teacher Training University Tehran4701847126171996
562658Islamic Azad University Tehran Central Branch716760324952382
572658Islamic Azad University Karaj4411859126681985
582661Baqiyatallah Medical Sciences University4871822225962049
592687University of Mohaghegh Ardabili2627905024582037
602751Shiraz University of Technology79361109729821535
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.