رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
392380Kharazmi University (Tarbiat Moallem University Tehran)1069886818371684
993730Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj2830812595932339
943618Lorestan University Khorramabad51091006426443300
843538Malek Ashtar University of Technology Shahinshahr116521102936222724
131358Mashhad University of Medical Sciences497334911901122
412435Mazandaran University of Medical Sciences Sari1431770822121913
292134Noshirvani Institute of Technology Babol3940981915961049
211626Payam Noor University553395429791213
703172Persian Gulf University Bushehr4642973435192541
532613Petroleum University of Technology Abadan6985881339401614
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.