رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
472509Islamic Azad University Najafabad2603783325411922
592687University of Mohaghegh Ardabili2627905024582037
823516Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources2784803725293622
993730Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj2830812595932339
933609Ardabil University of Medical Sciences2939844532983574
833527Islamic Azad University Shiraz29551126441432757
312202Yazd University3107774016381525
332246Islamic Azad University South Tehran3148709631241485
482514Shahrood University of Technology3214894822781741
883594Islamic Azad University Marvdasht32231042555392805
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.