رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
472509Islamic Azad University Najafabad2603783325411922
572658Islamic Azad University Karaj4411859126681985
552647Shahid Rajaee Teacher Training University Tehran4701847126171996
492517University of Kurdistan Sanandaj2519815317032028
592687University of Mohaghegh Ardabili2627905024582037
622756Islamic Azad University Tabriz4074908428822043
582661Baqiyatallah Medical Sciences University4871822225962049
352307Alzahra University (Azzahra University)1379549923302079
512580Arak University4390748624312087
502552University of Sistan and Baluchestan3258634129682207
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.