رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
612753Allameh Tabatabai University1129536228252912
622756Islamic Azad University Tabriz4074908428822043
632773Zanjan University of Medical Sciences1644630827342724
642877University of Birjand4259806729192432
652982Urmia University of Medical Sciences1194779429512805
663035Hakim Sabzevari University (Tarbiat Moallem University Sabzevar)37271079627352207
673079Islamic Azad University Kermanshah2154953749992248
683104Iran Polymer and Petrochemical Institute64401174318022207
693114Bushehr University of Medical Sciences1208754327283114
703172Persian Gulf University Bushehr4642973435192541
نمایش 61 تا 70 مورد از کل 100 مورد.