رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
723195Qazvin University of Medical Sciences892887931252982
973726Qom University of Medical Sciences2001923840183529
282006Razi University Kermanshah1606789917851204
382351Sahand University of Technology Tabriz6110824121771511
271990Semnan University1746647424671302
432456Shahed University2575760923631884
261963Shahid Bahonar University of Kerman4720635020761241
111239Shahid Beheshti University57134031305886
91074Shahid Beheshti University of Medical Sciences2022649947879
372344Shahid Chamran University of Ahvaz1434827519211684
نمایش 61 تا 70 مورد از کل 100 مورد.