رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
502552University of Sistan and Baluchestan3258634129682207
121337Islamic Azad University Mashhad343876836381766
342265University of Zanjan3635595421651845
422441Imam Khomeini International University Qazvin3686689426301922
663035Hakim Sabzevari University (Tarbiat Moallem University Sabzevar)37271079627352207
292134Noshirvani Institute of Technology Babol3940981915961049
622756Islamic Azad University Tabriz4074908428822043
452493Yasuj University41231028723911401
803497Islamic Azad University Tehran North Branch42041135538202710
642877University of Birjand4259806729192432
نمایش 61 تا 70 مورد از کل 100 مورد.