رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
663035Hakim Sabzevari University (Tarbiat Moallem University Sabzevar)37271079627352207
683104Iran Polymer and Petrochemical Institute64401174318022207
442486Hamedan University of Medical Sciences1008663323092241
673079Islamic Azad University Kermanshah2154953749992248
743294Islamic Azad University Saveh89991075346212270
462505Kermanshah University of Medical Sciences1469647422292283
763391Islamic Azad University Shahreza73341184938692327
993730Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj2830812595932339
783457Urmia University of Technology63491248136302369
562658Islamic Azad University Tehran Central Branch716760324952382
نمایش 61 تا 70 مورد از کل 100 مورد.