رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
552647Shahid Rajaee Teacher Training University Tehran4701847126171996
542628Shahrekord University2015890829301913
923605Shahrekord University of Medical Sciences15511004795931823
482514Shahrood University of Technology3214894822781741
3582Sharif University of Technology Tehran7167302291469
101197Shiraz University203932771517768
141373Shiraz University of Medical Sciences920234614131367
602751Shiraz University of Technology79361109729821535
191477Tabriz University of Medical Sciences and Health Services603412415321086
5855Tarbiat Modares University9482470897559
نمایش 71 تا 80 مورد از کل 100 مورد.