رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
1003788Azarbaijan Shahid Madani University Tarbiat Moallem43061144538993114
512580Arak University4390748624312087
572658Islamic Azad University Karaj4411859126681985
913602Islamic Azad University Qazvin4555987295931741
983730Islamic Azad University Tehran Shahr Rey45551147256852724
302175Urmia University4624685221301517
703172Persian Gulf University Bushehr4642973435192541
552647Shahid Rajaee Teacher Training University Tehran4701847126171996
261963Shahid Bahonar University of Kerman4720635020761241
713185Islamic Azad University Arak47911073233032395
نمایش 71 تا 80 مورد از کل 100 مورد.