رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
973726Qom University of Medical Sciences2001923840183529
673079Islamic Azad University Kermanshah2154953749992248
703172Persian Gulf University Bushehr4642973435192541
292134Noshirvani Institute of Technology Babol3940981915961049
913602Islamic Azad University Qazvin4555987295931741
923605Shahrekord University of Medical Sciences15511004795931823
943618Lorestan University Khorramabad51091006426443300
773406Ilam University of Medical Sciences23041027434692894
452493Yasuj University41231028723911401
883594Islamic Azad University Marvdasht32231042555392805
نمایش 71 تا 80 مورد از کل 100 مورد.