رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
602751Shiraz University of Technology79361109729821535
332246Islamic Azad University South Tehran3148709631241485
723195Qazvin University of Medical Sciences892887931252982
753323Babol University of Medical Sciences2281908432113066
933609Ardabil University of Medical Sciences2939844532983574
713185Islamic Azad University Arak47911073233032395
853563Islamic Azad University Shahrekord55941264434542573
773406Ilam University of Medical Sciences23041027434692894
703172Persian Gulf University Bushehr4642973435192541
893598Damghan University61831228335952650
نمایش 71 تا 80 مورد از کل 100 مورد.