رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
713185Islamic Azad University Arak47911073233032395
873594Islamic Azad University Shahrood83661250045782418
642877University of Birjand4259806729192432
703172Persian Gulf University Bushehr4642973435192541
853563Islamic Azad University Shahrekord55941264434542573
963685Islamic Azad University Ayatollah Amoli72291279439882600
893598Damghan University61831228335952650
903600Islamic Azad University Yazd51881190341952662
803497Islamic Azad University Tehran North Branch42041135538202710
632773Zanjan University of Medical Sciences1644630827342724
نمایش 71 تا 80 مورد از کل 100 مورد.