رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
2566Tehran University of Medical Sciences671161405510
642877University of Birjand4259806729192432
231814University of Guilan2421568119021200
201555University of Isfahan1325407115491211
241826University of Kashan2459652015271146
492517University of Kurdistan Sanandaj2519815317032028
322204University of Mazandaran Babolsar14329690720191432
592687University of Mohaghegh Ardabili2627905024582037
502552University of Sistan and Baluchestan3258634129682207
161382University of Tabriz168847851744749
نمایش 81 تا 90 مورد از کل 100 مورد.