رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
582661Baqiyatallah Medical Sciences University4871822225962049
943618Lorestan University Khorramabad51091006426443300
903600Islamic Azad University Yazd51881190341952662
863578Islamic Azad University Hamedan54581049841202933
853563Islamic Azad University Shahrekord55941264434542573
382351Sahand University of Technology Tabriz6110824121771511
893598Damghan University61831228335952650
793462University of Zabol62271090228542834
953660International Institute of Earthquake Engineering and Seismology6273685228453911
783457Urmia University of Technology63491248136302369
نمایش 81 تا 90 مورد از کل 100 مورد.