رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
863578Islamic Azad University Hamedan54581049841202933
713185Islamic Azad University Arak47911073233032395
743294Islamic Azad University Saveh89991075346212270
663035Hakim Sabzevari University (Tarbiat Moallem University Sabzevar)37271079627352207
793462University of Zabol62271090228542834
843538Malek Ashtar University of Technology Shahinshahr116521102936222724
602751Shiraz University of Technology79361109729821535
813509Zahedan University of Medical Sciences23561111429022982
833527Islamic Azad University Shiraz29551126441432757
803497Islamic Azad University Tehran North Branch42041135538202710
نمایش 81 تا 90 مورد از کل 100 مورد.