رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
843538Malek Ashtar University of Technology Shahinshahr116521102936222724
783457Urmia University of Technology63491248136302369
121337Islamic Azad University Mashhad343876836381766
803497Islamic Azad University Tehran North Branch42041135538202710
763391Islamic Azad University Shahreza73341184938692327
1003788Azarbaijan Shahid Madani University Tarbiat Moallem43061144538993114
532613Petroleum University of Technology Abadan6985881339401614
963685Islamic Azad University Ayatollah Amoli72291279439882600
973726Qom University of Medical Sciences2001923840183529
863578Islamic Azad University Hamedan54581049841202933
نمایش 81 تا 90 مورد از کل 100 مورد.