رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
843538Malek Ashtar University of Technology Shahinshahr116521102936222724
983730Islamic Azad University Tehran Shahr Rey45551147256852724
833527Islamic Azad University Shiraz29551126441432757
652982Urmia University of Medical Sciences1194779429512805
883594Islamic Azad University Marvdasht32231042555392805
793462University of Zabol62271090228542834
773406Ilam University of Medical Sciences23041027434692894
612753Allameh Tabatabai University1129536228252912
863578Islamic Azad University Hamedan54581049841202933
723195Qazvin University of Medical Sciences892887931252982
نمایش 81 تا 90 مورد از کل 100 مورد.