رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
913602Islamic Azad University Qazvin4555987295931741
923605Shahrekord University of Medical Sciences15511004795931823
993730Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj2830812595932339
983730Islamic Azad University Tehran Shahr Rey45551147256852724
883594Islamic Azad University Marvdasht32231042555392805
673079Islamic Azad University Kermanshah2154953749992248
743294Islamic Azad University Saveh89991075346212270
873594Islamic Azad University Shahrood83661250045782418
903600Islamic Azad University Yazd51881190341952662
833527Islamic Azad University Shiraz29551126441432757