رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2016 : 


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
3640Isfahan University of Technology11837871060616
823175Islamic Azad University Arak80571082031042285
562594Islamic Azad University Karaj3499849627032121
793073Islamic Azad University Kermanshah2063910838142636
702874Islamic Azad University Khorasgan Isfahan2630787617793173
332221Islamic Azad University Mashhad5264482432651941
552570Islamic Azad University Najafabad2958805925862247
642742Islamic Azad University Qazvin7504908732531860
893432Islamic Azad University Rasht64231189419842961
1003895Islamic Azad University Shahrekord59131352637022824