رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2016 : 


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
612707Islamic Azad University Tehran Central Branch2196827327792538
402332Shahid Sadoughi University of Medical Sciences2303491230882514
542559Bushehr University of Medical Sciences2355387724723529
211583Bu Ali Sina University Hamedan2379478216101145
121080Shiraz University243524441346763
322160Shahed University2506646420951877
752952Arak University of Medical Sciences2517741229353173
853323Golestan University of Medical Sciences2593885029383529
702874Islamic Azad University Khorasgan Isfahan2630787617793173
592650Zanjan University of Medical Sciences2704557226463056