رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2016 : 


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
953688Aja (Army) University of Medical Sciences882498141213887
983758Allameh Tabatabai University2919368527545824
352260Alzahra University (Azzahra University)3098563921872233
6758Amirkabir University of Technology290317471055424
432373Arak University5238763220891910
752952Arak University of Medical Sciences2517741229353173
843237Ardabil University of Medical Sciences1740729527533887
883404Azarbaijan Shahid Madani University Tarbiat Moallem52931270723952653
772999Babol University of Medical Sciences1601824928893145
582639Baqiyatallah Medical Sciences University3811809226282304