رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2016 : 


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
5681Shiraz University of Medical Sciences81525013321425
2421Tehran University of Medical Sciences339388623560
1411University of Tehran402511791370
3640Isfahan University of Technology11837871060616
131161Payam Noor University1256121632581240
8791Ferdowsi University of Mashhad40212221438835
4673Sharif University of Technology Tehran8451497957439
7760Tarbiat Modares University161815781003556
10932Shahid Beheshti University of Medical Sciences524168810681010
6758Amirkabir University of Technology290317471055424