رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
683082University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Tehran971638733213303
161347University of Tabriz134138542966802
2451University of Tehran3856851034365
402440Urmia University10486575261941544
743260Urmia University of Medical Sciences1736633627103567
602868Yasuj University6001958685541564
241916Yazd University3949494839221353
923970Zahedan University of Medical Sciences41651061338713047
362370Zanjan University4717598039481839
472597Zanjan University of Medical Sciences2816559121932664