رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 

رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
572809Institute for Advanced Studies in Basic Sciences8811745279261826
954187Islamic Azad University Shahreza91541218397782246
803477Islamic Azad University Saveh93221008089452112
653029Petroleum University of Technology Abadan9527801385402002
893816Lorestan University Khorramabad9619990169162597
402440Urmia University10486575261941544
1004357Islamic Azad University Quchan105331092386222664
964222Islamic Azad University Tonekabon116506782131823252
944163Golestan University11737976697942692
994324Malek Ashtar University of Technology Shahinshahr170451069199332331
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.