رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
793456Islamic Azad University Tehran Shahr Rey51061060859452331
923970Zahedan University of Medical Sciences41651061338713047
994324Malek Ashtar University of Technology Shahinshahr170451069199332331
1004357Islamic Azad University Quchan105331092386222664
883816Hakim Sabzevari University (Tarbiat Moallem University Sabzevar)68721094162232527
933994Islamic Azad University Tehran North Branch56801127793762509
984318Islamic Azad University Yazd87271146792582574
913957Islamic Azad University Garmsar50071178967082527
954187Islamic Azad University Shahreza91541218397782246
863673Azarbaijan Shahid Madani University Tarbiat Moallem49981221760132200