رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
944163Golestan University11737976697942692
994324Malek Ashtar University of Technology Shahinshahr170451069199332331
542766Shahrekord University33087746105501907
382385Razi University Kermanshah48327321106971207
823609Islamic Azad University Arak825110463124452050
964222Islamic Azad University Tonekabon116506782131823252
763325Shahid Rajaee Teacher Training University Tehran87269515134791845
873752Islamic Azad University Tabriz37888769142722742
753288Persian Gulf University Bushehr52338972143872091
853658Islamic Azad University Karaj37178310999991992