رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
813496Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources5588740052163140
974280University of Imam Hossein6017994769903191
713220Qazvin University of Medical Sciences1044763926103252
964222Islamic Azad University Tonekabon116506782131823252
683082University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Tehran971638733213303
703200Kashan University of Medical Sciences3220643924603363
743260Urmia University of Medical Sciences1736633627103567
783428Ardabil University of Medical Sciences1579680320193746
773328Bushehr University of Medical Sciences2807170619315484
903855University of Applied Science & Technology Tehran4447218843395484