رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
823609Islamic Azad University Arak825110463124452050
803477Islamic Azad University Saveh93221008089452112
833616Islamic Azad University Marvdasht62011004869432554
974280University of Imam Hossein6017994769903191
592837Shiraz University of Technology5285993382211500
893816Lorestan University Khorramabad9619990169162597
944163Golestan University11737976697942692
562798Kharazmi University (Tarbiat Moallem University Tehran)2537961258871821
602868Yasuj University6001958685541564
763325Shahid Rajaee Teacher Training University Tehran87269515134791845