رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
683082University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Tehran971638733213303
713220Qazvin University of Medical Sciences1044763926103252
272083Kerman University of Medical Sciences1066491421902025
7759Isfahan University of Technology108713351423626
512694Birjand University of Medical Sciences1136609729982742
432548Hamedan University of Medical Sciences1196575124642597
292125Iran University of Medical Sciences1223422616602381
422538Kermanshah University of Medical Sciences1260596531412434
161347University of Tabriz134138542966802
552795Islamic Azad University Kermanshah1426827810892619