رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
111067Shahid Beheshti University Tehran28862328850821
181399Khaje-Nassir-Toosi University of Technology581135661936842
5722Ferdowsi University of Mashhad3991112313863
9906Shahid Beheshti University of Medical Sciences54216512391056
221813University of Kashan2150578230961106
211689Bu Ali Sina University Hamedan2521434741251158
442554Noshirvani Institute of Technology Babol8021948752421161
131215Payam Noor University812156064131182
282095Shahid Bahonar University of Kerman6412591860351192
201520University of Isfahan3408353818831198