رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
663046Babol University of Medical Sciences1506667364912907
783428Ardabil University of Medical Sciences1579680320193746
743260Urmia University of Medical Sciences1736633627103567
191477Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch198250681925810
4721Tarbiat Modares University199811282480549
8888Iran University of Science & Technology Tehran211623221475523
221813University of Kashan2150578230961106
101040Shiraz University236618494125731
211689Bu Ali Sina University Hamedan2521434741251158
522709Islamic Azad University Tehran Central Branch2524804522052300