رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
201520University of Isfahan3408353818831198
181399Khaje-Nassir-Toosi University of Technology581135661936842
161347University of Tabriz134138542966802
292125Iran University of Medical Sciences1223422616602381
211689Bu Ali Sina University Hamedan2521434741251158
272083Kerman University of Medical Sciences1066491421902025
241916Yazd University3949494839221353
392406Shahid Sadoughi University2601504011162597
191477Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch198250681925810
231876University of Guilan3767518731541258