رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
181399Khaje-Nassir-Toosi University of Technology581135661936842
6746Amirkabir University of Technology299815522019420
783428Ardabil University of Medical Sciences1579680320193746
693093Islamic Azad University Khorasgan Isfahan2875771221172982
272083Kerman University of Medical Sciences1066491421902025
472597Zanjan University of Medical Sciences2816559121932664
522709Islamic Azad University Tehran Central Branch2524804522052300
622878Guilan University of Medical Sciences Rasht3198602223042982
723233Golestan University of Medical Sciences2908823723453013
703200Kashan University of Medical Sciences3220643924603363