رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
251933Semnan University3833519126611430
322304Imam Khomeini International University Qazvin2789528154121956
342362Alzahra University (Azzahra University)2997545939942091
472597Zanjan University of Medical Sciences2816559121932664
412449University of Sistan and Baluchestan3781559450762075
302186University of Mazandaran Babolsar5871561056511462
432548Hamedan University of Medical Sciences1196575124642597
402440Urmia University10486575261941544
221813University of Kashan2150578230961106
282095Shahid Bahonar University of Kerman6412591860351192