رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
432548Hamedan University of Medical Sciences1196575124642597
4721Tarbiat Modares University199811282480549
713220Qazvin University of Medical Sciences1044763926103252
251933Semnan University3833519126611430
743260Urmia University of Medical Sciences1736633627103567
161347University of Tabriz134138542966802
512694Birjand University of Medical Sciences1136609729982742
452562Mazandaran University of Medical Sciences Sari3847673730452177
221813University of Kashan2150578230961106
422538Kermanshah University of Medical Sciences1260596531412434