رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
723233Golestan University of Medical Sciences2908823723453013
342362Alzahra University (Azzahra University)2997545939942091
6746Amirkabir University of Technology299815522019420
622878Guilan University of Medical Sciences Rasht3198602223042982
703200Kashan University of Medical Sciences3220643924603363
542766Shahrekord University33087746105501907
201520University of Isfahan3408353818831198
502675Sahand University of Technology Tabriz3416760676431921
853658Islamic Azad University Karaj37178310999991992
231876University of Guilan3767518731541258