رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
422538Kermanshah University of Medical Sciences1260596531412434
362370Zanjan University4717598039481839
622878Guilan University of Medical Sciences Rasht3198602223042982
512694Birjand University of Medical Sciences1136609729982742
743260Urmia University of Medical Sciences1736633627103567
312213Islamic Azad University South Tehran3932636034031579
683082University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Tehran971638733213303
703200Kashan University of Medical Sciences3220643924603363
632950University of Birjand8196647749302449
332318Shahed University2628650233101826