رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
231876University of Guilan3767518731541258
332318Shahed University2628650233101826
683082University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Tehran971638733213303
312213Islamic Azad University South Tehran3932636034031579
923970Zahedan University of Medical Sciences41651061338713047
241916Yazd University3949494839221353
362370Zanjan University4717598039481839
342362Alzahra University (Azzahra University)2997545939942091
101040Shiraz University236618494125731
211689Bu Ali Sina University Hamedan2521434741251158