رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
412449University of Sistan and Baluchestan3781559450762075
873752Islamic Azad University Tabriz37888769142722742
612873Baqiyatallah Medical Sciences University3806738249742404
251933Semnan University3833519126611430
452562Mazandaran University of Medical Sciences Sari3847673730452177
312213Islamic Azad University South Tehran3932636034031579
241916Yazd University3949494839221353
923970Zahedan University of Medical Sciences41651061338713047
903855University of Applied Science & Technology Tehran4447218843395484
733236Ilam University4462766067322742