رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
673064Arak University of Medical Sciences2788666656322907
663046Babol University of Medical Sciences1506667364912907
452562Mazandaran University of Medical Sciences Sari3847673730452177
964222Islamic Azad University Tonekabon116506782131823252
783428Ardabil University of Medical Sciences1579680320193746
462583Arak University5390698458271866
382385Razi University Kermanshah48327321106971207
612873Baqiyatallah Medical Sciences University3806738249742404
492631Islamic Azad University Najafabad6047739512472230
813496Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources5588740052163140